Artykuły w druku

Artykuły dostępne na tej stronie zostały zaakceptowane przez redaktora naczelnego i przyjęte do druku, ale nie zostały jeszcze przypisane do konkretnego numeru czasopisma. Każdy artykuł zamieszczony poniżej może być cytowany z podaniem nadanego mu numeru doi zamiast woluminu, numeru i zakresu stron.

Każdy artykuł został oznaczony jako 'uncorrected proof' lub 'corrected proof'. 'Uncorrected proof' oznacza, że artykuł został zaakceptowany przez redaktora naczelnego, ale może wymagać jeszcze korekty autorskiej. 'Corrected proof' oznacza, że jest to końcowa postać artykułu (zaakceptowany i poprawiony przez autora), ale nieprzypisana jeszcze do konkretnego numeru czasopisma).

 

ARTYKUŁY W DRUKU 

  

Effect of γ-oryzanol on hyperlipidemia and thrombus formation in mice treated with poloxamer-407
Shital S. Panchal, Apurva Bhatt, Neha Mishra, Abhishek B. Jha, Shital B. Butan
POAMED-D-16-00113

 


Mapping of stem cell research in India during 2009–2014: a bibliometric analysis
Manoj Mishra, Mahesh Chandra Sahu, Dola Babu Ramesh
POAMED-D-16-00157

 


Association between the effects of body mass index on lung volumes among students in Jiangsu Province
Taha Hussein Musa, Wei Li, Wenjuan Yan, Yan Guo, Xiaoshan Li, Hassan Hussein Musa, Lovel Fornah, Pu Yuepu, Pingmin Weil
POAMED-D-17-00051

 


Comparing the immediate effect of chin tuck and turtle exercises on forward head posture: a single blind randomized clinical tria
Meysam Goosheh, Zohreh Shafizadegan, Zahra Sadat Rezaieian, Fatemeh Salamehzadeh, Hamzeh Baharlouei
POAMED-D-17-00066Celiac disease presenting as fever of unknown origin in the adult: The role of undiagnosed celiac disease in systemic atherosclerosis
Gabriele Cioni
POAMED-D-17-00073

 


Poland may be a high risk area for multiple sclerosis based on weather patterns
Ernest Lad Heisten IV
POAMED-D-17-00088

 


Effects of exercise on blood glucose levels in type 2 diabetic patients – Literature review
Apolinary Ginszt, Michał Ginszt, Piotr Majcher, Zbigniew Tarkowski
POAMED-D-17-00120