Polish Annals of Medicine 2008
Wersją pierwotną tomu 15 jest wersja on-line <<pobierz>>
PRACE ORYGINALNE
Vladimir A. Izranow ULTRASOUND BREAST MORPHOTYPES IN ADOLESCENT GIRLS <<pobierz>>
Piotr Siwik,
Agnieszka Osowska,
Izabela Przepióra-Rusak
WPŁYW WYSTĘPOWANIA ZESPOŁU ZANIEDBYWANIA JEDNOSTRONNEGO NA WCZESNĄ REHABILITACJĘ PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU <<pobierz>>
Zygmunt Kozielec,
Beata Czeremszyńska-Respekta,
Marian Sulik,
Sergiusz Nawrocki,
Błażej Szóstak
BADANIA HISTOKLINICZNE INWAZYJNEJ ASPERGILOZY U CHOREJ PO RADIOCHEMIOTERAPII <<pobierz>>
Tomasz Giżewski,
Ireneusz M. Kowalski,
Daniel Zarzycki,
Anna Radomska-Wilczewska,
Roman Lewandowski,
Tomasz Kotwicki
MODEL SYSTEMU SAMOUCZĄCEGO W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ <<pobierz>>
Anna Kossakowska-Krajewska WYSTĘPOWANIE WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W LATACH 1999–2000 <<pobierz>>
PRACE KAZUISTYCZNE
Leszek Frąckowiak,
Grażyna Kuciel-Lisieska,
Maria Bestecka,
Lech Mickiewicz,
Grażyna Licznerska
RAK SROMU LECZONY Z ZASTOSOWANIEM METODY WĘZŁA WARTOWNIKA – OPIS PRZYPADKU <<pobierz>>
PRACE POGLĄDOWE
Przemysław Kwiatkowski,
Janusz Godlewski,
Agnieszka Śliwińska-Jewsiewicka,
Zbigniew Kmieć
ROLA METALOPROTEINAZ MACIERZY ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ W PROCESIE INWAZJI NOWOTWORU <<pobierz>>
Grażyna Poniatowska-Broniek,
Marian Sulik
WYBRANE CHŁONIAKI ŚRÓDPIERSIA. I. CHŁONIAK HODGKINA (HL) <<pobierz>>
Grażyna Poniatowska-Broniek,
Marian Sulik
WYBRANE CHŁONIAKI ŚRÓDPIERSIA. II. PIERWOTNY CHŁONIAK ŚRÓDPIERSIA (GRASICZY) Z DUŻYCH KOMÓREK B (PMBL) <<pobierz>>
Grażyna Poniatowska-Broniek,
Marian Sulik
WYBRANE CHŁONIAKI ŚRÓDPIERSIA. III. CHŁONIAK SZAREJ STREFY W ŚRÓDPIERSIU (MGZL) <<pobierz>>