Polish Annals of Medicine 2009
Wersją pierwotną tomu 16 jest wersja on-line
<<pobierz>>
PRACE ORYGINALNE
Tatsiana Zhukava PSYCHOLOGICAL CHANGES IN PATIENTS WITH COPD <<pobierz>>
Anna Dzięgiel CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE ZWIĄZANE Z PRACĄ ZAWODOWĄ PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO W KONTEKŚCIE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA <<pobierz>>
Anna Stefanowicz,
Wojciech Kloc
ROZPOWSZECHNIENIE BÓLU KRZYŻA WŚRÓD STUDENTÓW <<pobierz>>
Jadwiga Bubińska OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU REHABILITACJI LECZNICZEJ ROLNIKÓW W WYBRANYM CENTRUM REHABLILITACJI ROLNIKÓW KRUS <<pobierz>>
Joanna Użyńska,
Robert Ropiak,
Ireneusz M.Kowalski
JAKOŚĆ ŻYCIA MŁODZIEŻY Z CHOROBĄ SCHEUERMANNA <<pobierz>>
Stanisław Rumiński NIEDOCIŚNIENIE TĘTNICZE ORTOSTATYCZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM <<pobierz>>
Anna Kossakowska-Krajewska  ANALIZA CZYNNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA RYZYKO WYSTĄPIENIA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM (1999–2000) <<pobierz>>
Tadeusz Peterlajtner,
Michał Zdrojewski,
Piotr Firkowski,
Radosław Kwiasowski,
Łukasz Wojtowicz,
Elżbieta Buczyńska,
Tomasz Szewczyk
BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ KOLONOSKOPOWYCH POLIPEKTOMII <<pobierz>>
PRACE KAZUISTYCZNE
Urszula Kaczmarek-Mielęcka,
Lucyna Wojtacka
LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH – OPIS PRZYPADKU <<pobierz>>
Marek Zalisz TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W ROZPOZNANIU PRZETOKI SZYJNO-JAMISTEJ <<pobierz>>
Dariusz Zaryjewski,
Jan Adam Malarkiewicz,
Jarosław Ciuńczyk,
Dariusz Onichimowski
PROMIENICA MIEDNICY MNIEJSZEJ, OBEJMUJĄCA JAJNIK, JAJOWÓD, PĘCHERZ MOCZOWY, ODBYTNICĘ I ESICĘ ORAZ ŚCIANĘ MIEDNICY, IMITUJĄCA ROZSIANY PROCES NOWOTWOROWY <<pobierz>>
PRACE POGLĄDOWE
Przemysław Kwiatkowski,
Janusz Godlewski,
Agnieszka Śliwińska-Jewsiewicka,
Zbigniew Kmieć
CZĄSTECZKI ADHEZYJNE W PROCESIE NOWOTWORZENIA I PRZERZUTOWANIA <<pobierz>>
Anna Piotrowska,
Agnieszka Rybarczyk,
Piotr Wierzbicki,
Marzena Kotwas,
Agata Wrońska,
Zbigniew Kmieć
INTERFERENCJA RNA – MECHANIZM I MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNEGO WYKORZYSTANIA <<pobierz>>
Olga Wolska,
Katarzyna Zaborowska-Sapeta,
Wojciech Kiebzak,
Ireneusz M.Kowalski,
Miguel A.T.Torres
REHABILITACJA SENIORÓW – ASPEKTY KLINICZNE I PLANOWANIE TERAPII <<pobierz>>
Marek Zalisz POSTĘPOWANIE PRZEDSZPITALNE Z CHORYM NA UDAR MÓZGU (W ASPEKCIE LECZENIA TROMBOLITYCZNEGO) <<pobierz>>
Andrzej Górecki,
Jerzy Kiwerski,
Ireneusz M.Kowalski,
Wojciech Marczyński,
Janusz Nowotny,
Małgorzata Rybicka,
Urszula Jarosz,
Maria Suwalska,
Wanda Szlachowska-Kluza
PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA – REKOMENDACJE EKSPERTÓW <<pobierz>>
PRACE HISTORYCZNE
Jerzy Reymond,
Anna Żurada,
Jerzy Gielecki,
Marios Loukas,
Richard Shane Tubbs
FRANCISZEK ANTONI BRANDT: LEKARZ I ANATOM <<pobierz>>
Zenobiusz Michał Bednarski KONRAD BOLESŁAW JAN ZEMBRZUSKI –LEKARZ-ZAŁOŻYCIEL POWOJENNEGO HARCERSTWA W OLSZTYNIE <<pobierz>>
Zenobiusz Michał Bednarski
ODDZIAŁY CHIRURGICZNE W SANATORIUM PRZECIWGRUŹLICZYM W OLSZTYNIE W LATACH 1950–1973 <<pobierz>>