Polish Annals of Medicine 2010
Wersją pierwotną tomu 17 jest wersja on-line
<<pobierz>>
PRACE ORYGINALNE
Erika Skrodenienė,
Dalia Marčiulionytė,
Žilvinas Padaiga,
Edita Jašinskienė,
Vaiva Sadauskaitė-Kuehne,
Carani B. Sanjeevi,
Astra Vitkauskiene,
Johnny Ludvigsson
ASSOCIATIONS BETWEEN HLA CLASS II HAPLOTYPES, ENVIRONMENTAL FACTORS AND TYPE 1 DIABETES MELLITUS IN LITHUANIAN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES AND CONTROLS <<pobierz>>
Anna Tankiewicz-Kwedlo,
Dariusz Pawlak,
Tomasz Domaniewski,
Włodzimierz Buczko
ERYTHROPOIETIN INCREASES EPO AND EPOR EXPRESSION IN DLD-1 CELLS <<pobierz>>
Rugile Ivanauskiene,
Žilvinas Padaiga,
Giedrius Vanagas,
Elona Juozaityte
INDIRECT COSTS OF BREAST CANCER IN LITHUANIA IN 2008 <<pobierz>>
Halina Protasiewicz-Fałdowska,
Teresa Wiśniewska,
Katarzyna Zaborowska-Sapeta,
Ireneusz M. Kowalski,
Wojciech Kiebzak
WPŁYW  SPECJALISTYCZNEJ KINEZYTERAPII NA POPRAWĘ FUNKCJI KRĘGOSŁUPA PO OPERACJACH METODĄ FENESTRACJI <<pobierz>>
Katarzyna Zabrowska-Sapeta,
Ireneusz M. Kowalski,
Halina Protasiewicz-Fałdowska,
Olga Wolska
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CHÊNEAU BRACE TREATMENT FOR IDIOPATHIC SCOLIOSIS – OWN OBSERVATIONS <<pobierz>>
PRACE KAZUISTYCZNE
Sangitama M. Huebner DEMONSTRATION OF A POSITIVE EFFECT OF EMOTIONAL EXPRESSION ON BLOOD COAGULATION IS POSSIBLE WITH DARK FIELD MICROSCOPY <<pobierz>>
Klaudia Maruszak,
Elżbieta Węgrzyn,
Marian Sulik,
Grażyna Poniatowska-Broniek,
Błażej Szóstak
PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE W INFEKCJACH WYWOŁANYCH WIRUSEM CYTOMEGALII U WCZEŚNIAKÓW <<pobierz>>
Grażyna Poniatowska-Broniek,
Magdalena Sikorska,
Marian Sulik,
Sergiusz Nawrocki,
Klaudia Maruszak,
Karolina Gizelbach-Żochowska
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W ROZPOZNAWANIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH Z KOMÓREK B W GUZACH ŚRÓDPIERSIA-OPIS 3 PRZYPADKÓW <<pobierz>>
Marian Sulik,
Magdalena Misiukiewicz-Poś,
Grażyna Poniatowska-Broniek,
Zygmunt Kozielec,
Karolina Gizelbach-Żochowska
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W CHŁONIAKU ANAPLASTYCZNYM Z DUŻYCH KOMÓREK T ALK+ U DZIECI <<pobierz>>
Katarzyna Kozielec,
Zygmunt Kozielec,
Tomasz Arłukowicz,
Marian Sulik
MIĘSAK Z KOMÓREK HISTIOCYTARNYCH (HISTIOCYTIC SARCOMA) IMITUJĄCY GUZ OGONA TRZUSTKI – OPIS PRZYPADKU <<pobierz>>
PRACE POGLĄDOWE
Arie Burstin,
Riki Brown
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR REAL TREATMENTS <<pobierz>>
Aleksandras Kriščiūnas,
Ireneusz M. Kowalski
ENSURING REHABILITATION AND A FULL QUALITY OF LIFE FOR PATIENTS WITH CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES <<pobierz>>
Zbigniew Purpurowicz TREATMENT PROCEDURES FOR UROLITHIASIS <<pobierz>>
Izabela Sebastyańska-Targowska,
Jadwiga Snarska

ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE ZAKAŻEŃ POOPERACYJNYCH, SZPITALNYCH

<<pobierz>>
Elżbieta I. Szczepankiewicz INTERNAL AUDIT AS A MANAGEMENT IMPROVEMENT TOOL IN THE HEALTHCARE SECTOR UNITS <<pobierz>>
Leszek Frąckowiak,
Kamil Frąckowiak
PROBLEMY KWALIFIKACJI UDZIELANYCH PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH A ZGODA PACJENTA NA LECZENIE <<pobierz>>