Polish Annals of Medicine 2011
Wersją pierwotną tomu 18 jest wersja on-line
<<pobierz>>
PRACE ORYGINALNE
Tatsiana Zhukava STUDYING THE LEVEL OF ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH CHRONIC SOMATIC PATHOLOGIES <<pobierz>>
Marian Sulik,
Klaudia Maruszak,
Joanna Puchalska,
Magdalena Misiukiewicz-Poć
EXPRESSION OF KI-67 AS A PROLIFERATION MARKER IN PROSTATE CANCER <<pobierz>>
Dariusz Nowak,
Hanna Kozłowska,
Anna Żurada,
Jerzy Gielecki
THE DEVELOPMENT OF THE AORTA IN PRENATAL HUMAN LIFE <<pobierz>>
Dariusz Nowak,
Hanna Kozłowska,
Anna Żurada,
Jerzy Gielecki
THE DEVELOPMENT OF THE PULMONARY TRUNK AND THE PULMONARY ARTERIES IN THE HUMAN FETUS <<pobierz>>
Dariusz Nowak,
Hanna Kozłowska,
Anna Żurada,
Jerzy Gielecki
THE DEVELOPMENT OF THE AORTIC ISTHMUS IN HUMAN FETAL LIFE <<pobierz>>
Ryszard Targoński,
Piotr Cygański,
Grażyna Kuciel-Lisiska,
Marek Drozdowski,
Małgorzata Kaleczyc,
Janusz Sadowski
PERIOPERATIVE DISORDERS OF COAGULATION AND FIBRINOLYSIS IN PATIENTS SUBJECTED TO COLORECTAL CANCER RESECTION <<pobierz>>
Agnieszka M. Mączka,
Ireneusz M. Kowalski,
Dariusz Onichimowski
PULMONARY REHABILITATION WITHIN INTENSIVE CARE UNITS EXEMPLIFIED BY TRAFFIC COLLISIONS CASUALTIES <<pobierz>>
Wojciech Hagner,
Dorota Bąk,
Magdalena Hagner-Derengowska
CHANGES IN BODY POSTURE IN CHILDREN BETWEEN THE 10TH AND 13TH YEARS OF AGE <<pobierz>>
Grzegorz Lemiesz,
Elżbieta Lemiesz,
Mariusz Wołosewicz,
Jacek Aptowicz,
Cezary Kuczkowski
THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION PROCEDURE AFTER THE RECONSTRUCTION OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT ACCORDING TO THE NORWEGIAN PROTOCOL <<pobierz>>
PRACE KAZUISTYCZNE
Tomasz Siwek,
Łukasz Grabarczyk,
Wojciech Kloc,
Beata Szopa,
Ewa Iżycka-Świeszewska,
Beata Zwiernik,
Zbigniew Cebulski,
Jacek Zwiernik
EPIDERMOID CYST OF THE CRANIOVERTEBRAL JUNCTION – A CASE REPORT <<pobierz>>
Jacek Zwiernik,
Beata Zwiernik,
Zbigniew Cebulski,
Tomasz Siwek
NEW SYMPTOMS IN A PATIENT WITH DIAGNOSED PORPHYRIA – UNTYPICAL CLINICAL COURSE OR ANOTHER DISEASE? EXTENDED DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MULTIPLE SCLEROSIS <<pobierz>>
Beata Zwiernik,
Jacek Zwiernik,
Zbigniew Cebulski,
Tomasz Siwek
PARANEOPLASTIC LIMBIC ENCEPHALITIS – A CASE REPORT <<pobierz>>
Marta Komarowska,
Jadwiga Snarska,
Piotr Troska,
Rafał Suszkiewicz
RECURRENT RESIDUAL CHOLEDOCHOLITHIASIS AFTER CHOLECYSTECTOMY – ENDOSCOPIC EXPLORATION OF BILE DUCTS PERFORMED 6 TIMES <<pobierz>>
Maciej Biernacki,
Michał Tenderenda,
Rafał Suszkiewicz,
Jadwiga Snarska
INTESTINAL OBSTRUCTION CAUSED BY SYNCHRONOUS COLORECTAL CANCER AND HEPATIC FLEXURE – A CASE REPORT
<<pobierz>>
Ryszard Targoński,
Janusz Sadowski
UNEXPECTED POSITIVE EFFECT OF FRESH FROZEN PLASMA ON STANDARD ANTICOAGULATION IN THE CASE OFPULMONARY EMBOLISM ACCOMPANIED BY SEPSIS – A CASE REPORT <<pobierz>>
Leszek Frąckowiak,
Danuta Shafie
LIPOLEIOMYOMA OF THE UTERUS – A CASE REPORT <<pobierz>>
PRACE POGLĄDOWE
Anna Kossakowska-Krajewska SELECTED BACTERIAL ZOONOSES IN MEDICAL PRACTICE
<<pobierz>>
Alicja Kowalska,
Piotr Kowalski,
Miguel Ángel Torres
CHAGAS DISEASE – AMERICAN TRYPANOSOMIASIS
<<pobierz>>
Grzegorz Zwierzchowski,
Jan Miciński,
Elżbieta Górecka-Ordon,
Paweł Goławski
IS FOOD ALLERGY A CIVILIZATION-RELATED DISEASE?
<<pobierz>>
Jolanta Olszewska REHABILITATION FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE PATIENTS
<<pobierz>>
Roman Lewandowski REHABILITATION FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DFINANCING OF THERAPEUTIC REHABILITATION IN THE CONTEXT OF OTHER NON-INVASIVE MEDICAL TREATMENT SPECIALTIESISEASE PATIENTS
<<pobierz>>
PRACE HISTORYCZNE
Zenobiusz Michał Bednarski WŁADYSŁAW FRANCISZEK ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI – HISTORIAN OF PHARMACY AND MEDICINE <<pobierz>>


 

Tom 18 (Suppl. 1) <<pobierz>>
PRACE ORYGINALNE
Agnieszka Iłowska-Bierawska,
Anna Rozicka,
Katarzyna Oniszczuk-Bączkiewicz,
Józef Kozak,
Irena Kierzkowska,
Maria Napora,
Marian Sulik,
Tomasz Stompór
KIDNEY BIOPSY RESULTS IN PATIENTS TREATED IN THE PROVINCIAL HOSPITAL IN OLSZTYN: CLINICAL – PATHOLOGICAL CORRELATIONS <<pobierz>>
Anna Pawłowska,
Anna Rozicka,
Katarzyna Oniszczuk-Bączkiewicz,
Józef Kozak,
Maria Napora,
Marian Sulik,
Tomasz Stompór
DISSIMILAR CLINICAL COURSES CONCERNING PATIENTS WITH CRESCENTIC GLOMERULONEPHRITIS WITH APPARENTLY IDENTICAL HISTOLOGICAL LESIONS: ANALYSIS OF TWO CASES <<pobierz>>
Maria Napora,
Anetta Graczykowska,
Katarzyna Próchniewska,
Tomasz Stompór,
Zbigniew Zdrojewski
EVALUATION OF LEFT VENTRICULAR GEOMETRY AND FUNCTION IN PATIENTS ON CHRONIC HEMODIALYSIS <<pobierz>>
Patryk Jancewicz,
Grzegorz Wasilewski,
Anna Szalcunas-Olsztyn,
Emilia Paszkowska
CORONARY CT ANGIOGRAPHY AS A RELIABLE DIAGNOSTIC METHOD FOR EXCLUDING CORONARY DISEASE <<pobierz>>
Leszek Gromadziński THE SIGNIFICANCE OF TISSUE DOPPLER IMAGING IN DIAGNOSING PULMONARY EMBOLISM IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE <<pobierz>>
Anna Kossakowska-Krajewska SELECTED BACTERIAL ZOONOSES IN MEDICAL PRACTICE <<pobierz>>
Stanisław Rumiński EVALUATION OF THE IMPACT OF THE CLIMATE IN SUPRAŚL ON THE PREVALENCE OF RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AND ALLERGIC DISEASES IN CHILDREN AND YOUTH <<pobierz>>
Elżbieta Bandurska-Stankiewicz,
Joanna Rutkowska,
Ewa Aksamit-Białoszewska,
Janusz Pieczyński
DIABETOLOGICAL EDUCATION IN THE PROVINCE OF WARMIA AND MAZURY <<pobierz>>
Janusz Reguła CLINICAL AUDIT IN PALLIATIVE CARE <<pobierz>>
Monika Jabłońska,
Zbigniew Tarkowski
THE PHYSICIAN AS PATIENT <<pobierz>>
Kamila J. Regin,
Ireneusz M. Kowalski
THE LEVEL OF KNOWLEDGE CONCERNING THE PROPHYLAXIS AND UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF ADDICTION AMONG MIDDLE SCHOOL STUDENTS <<pobierz>>
Małgorzata Szmyt,
Iwona Ligenza
ANALYSIS OF LIQUIDS’ QUALITY WITH RESPECT TO THE NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN OLSZTYN <<pobierz>>
 Anna Kujawska,
Michał Szostawicki
 PERFORATION OF GASTRIC ULCER IN A TEENAGE PATIENT: A CASE REPORT <<pobierz>>
Michał Puliński,
Wojciech Choiński
THORACOSCOPIC REPAIR OF CONGENITAL ESOPHAGEAL ATRESIA <<pobierz>>
Tadeusz Peterlejtner,
Tomasz Szewczyk,
Piotr Firkowski,
Michał Zdrojewski,
Marta Wiszniewska
ENDOSCOPIC TREATMENT OF CHOLEDOCHOLITHIASIS <<pobierz>>
Michał Szostawicki,
Wojciech Choiński
LAPAROSCOPIC TREATMENT OF DUODENAL ATRESIA IN NEWBORNS – PRELIMINARY EXPERIENCE <<pobierz>>
Michał Szostawicki,
Wojciech Choiński,
Michał Puliński
THE USE OF LAPAROSCOPY IN THE TREATMENT OF HYPERTROPHIC PYLORIC STENOSIS – PRELIMINARY EXPERIENCES <<pobierz>>
Wiesław Pesta,
Sławomir Wójcik,
Rafał Szynkarczuk
CRUROSCOPY WITH ENDOSCOPIC SUBFASCIAL DISSECTION OF PERFORATORS – OWN EXPERIENCE <<pobierz>>
Marek Kowalczyk,
Wiesław Pesta
PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY – ONE CENTER EXPERIENCE <<pobierz>>
Waldemar Kurpiewski,
Wiesław Pesta,
Rafał Szynkarczuk
LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY BY SINGLE INCISION LAPAROSCOPIC SURGERY METHOD – ONE CENTER EXPERIENCE <<pobierz>>
Joanna Białkowska,
Mariusz Sowa,
Wojciech Maksymowicz
EXPLORATION OF ASSISTANCE AND REHABILITATION POSSIBILITIES FOR NEUROSURGICAL PATIENTS WITH LATE COMPLICATIONS AFTER CRANIOCEREBRAL INJURIES – A CASE REPORT <<pobierz>> 
Paweł Tabor,
Anna Bromirska-Małyszko
MULTIDISCIPLINARY MANAGEMENT OF CRANIOFACIAL TRAUMA <<pobierz>>
Dariusz Michalik,
Hanna Bartnikowska,
Ewa Socha-Witulska,
Danuta Shafie
SENTINEL NODE BIOPSY PLUS OCCULT LESION LOCALISATION (SNOLL) – ONE CENTER EXPERIENCE <<pobierz>>
Monika Tywończuk-Szulc EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL ANALYSIS AND ASSESSMENT OF TREATMENT RESULTS CONCERNING THE LARYNX CARCINOMA IN THE PROVINCE OF WARMIA AND MAZURY <<pobierz>>
Michał Tenderenda THE DEVELOPMENT OF MODERN DIAGNOSTIC METHODS AND COMBINED THERAPY OF GASTRIC CANCER – NOVELTIES AND CONTROVERSIES <<pobierz>>
Anna Szalcunas,
Hanna Bartnikowska,
Dariusz Michalik,
Elżbieta Stefanowicz,
Jerzy Badowski
RADIOGUIDED OCCULT LESION LOCALIZATION – A NEW METHOD OF MARKING NONPALPABLE BREAST CANCER <<pobierz>>
Monika M. Gulbinowicz-Gowkielewicz,
Bogdan Kibiłda,
Karol Gugała
BENIGN TUMORS OF THE AUDITORY MEATUS ORIGINATING IN SKIN APPENDAGES <<pobierz>>
Monika M. Gulbinowicz-Gowkielewicz,
Bogdan Kibiłda,
Karol Gugała
PRIMARY EXTRACRANIAL MENINGIOMA IN THE FORM OF NASAL POLYPS <<pobierz>>
Tadeusz Peterlejtner,
Tomasz Szewczyk,
Michał Zdrojewski,
Piotr Firkowski,
Radosław Kwiasowski,
Łukasz Wojtowicz,
Elżbieta Buczyńska
COLONOSCOPIC POLYPECTOMY – EVALUATION OF SAFETY AND EFFECTIVENESS <<pobierz>>
Zofia Annusewicz-Kot,
Grzegorz Kot
METHODS OF FUNCTIONAL DIAGNOSIS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT WITH THE ELECTRONIC FACE BOW <<pobierz>>
Grzegorz Kot,
Zofia Annusewicz-Kot
NEW TRENDS IN PROSTHETIC REHABILITATION IN PATIENTS WITH ATROPHIC DENTURE BEARING AREA <<pobierz>>
Janusz Pieczyński,
Elżbieta Bandurska-Stankiewicz,
Wojciech Matuszewski,
Joanna Rutkowska,
Dorota Wiatr-Bykowska
SELECTED RISK FACTORS CONCERNING OCULAR COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES OF UP TO 10 YEARS’ DURATION IN THE PROVINCE OF WARMIA AND MAZURY <<pobierz>>
Janusz Pieczyński,
Elżbieta Bandurska-Stankiewicz,
Wojciech Matuszewski,
Joanna Rutkowska,
Dorota Wiatr-Bykowska
INCIDENCE OF DIABETIC RETINOPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES OF UP TO 10 YEARS’ DURATION IN THE PROVINCE OF WARMIA AND MAZURY <<pobierz>>
Grzegorz Dałek,
Jacek Zwiernik,
Krzysztof Nosek,
Andrzej Tutaj
POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME – DIAGNOSIS AND TREATMENT BASED ON ONE-CENTER EXPERIENCE <<pobierz>>
Janusz Pieczyński,
Elżbieta Bandurska-Stankiewicz,
Wojciech Matuszewski
POSTERIOR VITRECTOMY PERFORMED IN THE DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY IN THE PROVINCIAL SPECIALIST HOSPITAL IN OLSZTYN – A NEW PROCEDURE, NEW CHALLENGES <<pobierz>>
Dominik Zalewski,
Sławomir Zalewski
INTRAVITREAL INJECTIONS OF BEVACIZUMAB TO TREAT EXUDATIVE AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION – CORRELATION OF VISUAL ACUITY AND CENTRAL RETINAL THICKNESS <<pobierz>>
Magdalena Gorczyca,
Dominik Zalewski,
Sławomir Zalewski
EVALUATION OF THE SURGICAL TREATMENT OF IDIOPATHIC MACULAR HOLE WITH THE USE OF OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY <<pobierz>>


Intestinal obstruction caused by synchronous colorectal cancer and hepatic flexure – a case report

Intestinal obstruction caused by synchronous colorectal cancer and hepatic flexure – a case report