Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała Nr 122/2015/VII
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskilej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 18 listopada 2015r.
zmieniająca Uchwałę Nr 141/2012/VI w sprawie ustalenia składu Komitetu Redakcyjnego, Komitetu Naukowego i Komitetu Wspomagającego Polish Annals of Medicine

Uchwała Nr 86/2015/VII

Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskilej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 18 lutego 2015r.
zmieniająca Uchwałę Nr 141/2012/VI w sprawie ustalenia składu Komitetu Redakcyjnego, Komitetu Naukowego i Komitetu Wspomagającego Polish Annals of Medicine

 

Uchwała Nr 63/2014/VII

Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskilej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 18 czerwca 2014r.
zmieniająca Uchwałę Nr 141/2012/VI w sprawie ustalenia składu Komitetu Redakcyjnego, Komitetu Naukowego i Komitetu Wspomagającego Polish Annals of Medicine
>>pobierz>>


Uchwała Nr 156/2013/VI

Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskilej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 11 kwietnia 2013r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu okreslającego zasady wydawania czasopisma
Polish Annals of Medicine

 

Uchwała Nr 141/2012/VI

Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskilej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia składu Komitetu Redakcyjnego i Komitetu Naukowego
Polish Annals of Medicine